SOL·LICITAR MÉS INFORMACIÓ

Empresas

1 + 5 =

REGLAMENT EUROPEU DE PROTECCIÓ DE DADES

RESPONSABLE DE LES DADES

  • Nom: S.A. COYFER CORREDORIA D’ASSEGURANCES
  • CIF: A08225336
  • Direcció: C/Casanovas 164, 08036 Barcelona
  • Telèfon: 93 363 07 70
  • Mail: coyfer @ coyfer.es

Finalitat

Les dades per vostè proporcionades seran utilitzades a fi de:

1. Gestionar les seves assegurances

  1. Mitjançar, contractar, gestionar o extingir les seves pòlisses d’assegurança en el seu nom i interès, així com tramitar els seus sinistres i proporcionar-li assessorament i ofertes en matèria d’assegurances de tota índole. Subscriure nous contractes d’assegurança amb qualssevol entitats d’assegurança i/o reassegurança que S.A. Coyfer Corredoria d’Assegurances estimi convenient en cada moment, amb el propòsit d’obtenir les millors condicions per a vostè.
  2. Cedir les seves dades a qualsevol entitat asseguradora i/o reasseguradora diferent d’aquella amb què es troben contractades les seves pòlisses actualment per col·locar els riscos en la companyia que més s’adeqüi a les seves, així com cedir les seves dades a perits, gabinets pericials i/o tallers per a la gestió dels seus sinistres.
  3. Fer prospeccions comercials, publicitàries o promocionals de qualsevol entitat amb la qual S.A. Coyfer Corredoria d’Assegurances formalitzi acords de col·laboració i/o de S.A. Coyfer Corredoria d’Assegurances, o de qualsevol altra entitat del seu grup empresarial o participat per aquesta.
  4. Conservar les seves dades personals de pòlisses que no té en vigor durant la vigència de la cobertura de la pòlissa i per gestionar sinistres, pels terminis en què obliga la llei.

I tot això podrà gestionar per mitjans orals, escrits i / o electrònics i digitals.

2. Promocionar els nostres serveis

  • Proporcionar-li informació de nous productes i serveis.

Elaborarem perfils comercials d’acord amb la informació facilitada per tal d’ajustar els serveis i ofertes, no adoptant-se mai decisions automatitzades d’acord amb els perfils.

Les dades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial i després de la finalització d’aquesta, fins que sol·liciti la cancel·lació de les seves dades, amb l’objecte de remetre-li ofertes que puguin ser del seu interès i reprendre la relació professional.

3. Legitimació

Les dades de què disposem són els necessaris per a dur l’efectiva intermediació dels contractes d’assegurances que ha contractat amb una o més asseguradores mitjançant la nostra corredoria, tenint per la nostra part la consideració de responsables de les dades de conformitat amb el que preveu la Llei 26/2006 de 27 de Juliol de Mediació en assegurances.

Destinataris

Les dades es comunicaran a les entitats asseguradores, gabinets pericials i/o assessors que poguessin ser necessaris per a l’obtenció dels estudis dels riscos proposats, la seva contractació o la gestió dels seus sinistres.

Igualment, les seves dades també podran ser compartits amb altres empreses del grup Coyfer i/o empreses participades per aquesta, per la seva gestió amb fins administratius de mediació, control intern, gestió dels seus contractes i sinistres, inclòs el tractament de dades personals de clients o empleats.

Drets

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en la corredoria estem tractant dades personals que els concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a si accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a la defensa dels seus interessos en la gestió dels contractes d’assegurances intermediats pel responsable del fitxer.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. La nostra corredoria deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Vostè pot exercir els seus drets d’accés, rectificació o cancel·lació.

Si no desitja rebre comunicacions promocionals de la nostra empresa per algun o tots els mitjans de comunicació, pot comunicar el seu desig d’oposar-se a la finalitat de promoció dels nostres productes i serveis, el que no anirà en detriment de mantenir la finalitat de gestionar els contractes d’assegurances intermediats pel responsable del fitxer.

Vostè podrà sol·licitar la portabilitat de les seves dades, si així ho estima convenient a un altre corredor o entitat asseguradora.

En l’exercici dels drets precedents pot dirigir-se per correu electrònic a lopd @ tkmservicios.com o a les nostres oficines les adreces pot trobar al nostre portal www.coyfer.es, aportant sempre una còpia del seu DNI. La resposta a l’exercici de drets es realitzarà al domicili que figuri en els contractes subscrits amb la nostra corredoria.

En cas que no atenguem a l’exercici de drets expressats en aquest apartat, vostè està facultat per acudir al nostre delegat de protecció de dades, qui vetllarà pels seus interessos o presentar una reclamació davant l’agència de protecció de dades, Un. Disposa de tota la informació a efectes d’aquesta reclamació a la pàgina www.agpd.es

Procedència de les dades

Les dades de què disposem són els que ens van ser proporcionats en el moment de la contractació de les pòlisses o petició de les tarifacions, així com les dades derivades de les gestions del contracte com les renovacions de pòlisses o sinistres esdevinguts en la vigència del contracte.

En alguns casos les dades bàsiques per a la tarifació d’un risc han pogut ser proporcionats per un col·lectiu, prèvia autorització dels seus membres, en aquests casos les dades només s’utilitzaran d’acord amb les indicacions dels representants del col·lectiu i aquestes dades seran eliminats si així ho requereixen els acords amb el col·lectiu, excepte per a aquells titulars de dades, per als quals es mitjancen contractes d’assegurances, en aquest cas els drets es regeixen per l’apartat anterior.

Informació Llei 26/2006

En compliment del que estableix la Llei 26/2006 de 27 de Juliol de Mediació en assegurances i reassegurances privades li proporcionem expressament la informació i li demanem les autoritzacions que es fan constar a continuació.
1. A COYFER CORREDORIA D’ASSEGURANCES, situada en C / CASANOVA 164, BAIXOS 08036 BARCELONA Està inscrita en el registre DGS. J-177 R.M de Barcelona T.6 108 L.5.399 S. 2a Ins. 3a F.148 H.13.602-N. Pot contactar amb l’esmentat organisme per a qualsevol aclariment.
2. No ostentem cap participació directa o indirecta en el capital social de les entitats asseguradores, ni cap entitat asseguradora o empresa vinculada a les mateixes ostenten cap participació en el nostre capital social.
3. Estem obligats a proporcionar, com a part de la nostra tasca de mediació d’assegurances, un assessorament professional objectiu sobre el tipus de contracte d’assegurances que s’ajusta a les seves necessitats.
4. De conformitat amb el que estableix l’Ordre ECO 734/2004, d’11 de març (BOE 24 DE MARÇ DE 2004), l’informem que si desitja formular qualsevol queixa o reclamació relativa a la nostra intervenció com a mediadors, pot dirigir al nostre departament d’atenció al client JGBR Advocats i Assessors Titulats SLP situada en Avinguda Diagonal 429, 08036 Barcelona, ​​que té un termini de dos mesos per resoldre. Tenim a la seva disposició el reglament de funcionament de l’esmentat departament adaptat a la legalitat vigent.
5. La mediació de les seves pòlisses es realitzarà prenent com a base la seva informació i dades sobre el risc i cobertures que finalment resultin del seu interès. Li recordem la importància que revisi les dades del risc, cobertures i declaracions contingudes en el condicionat particular de la pòlissa. Si s’observa qualsevol error o divergència respecte als temes acordats i / o la seva petició, preguem ens ho faci saber immediatament. Disposa d’un termini legal de 30 dies des del lliurament de la pòlissa per sol·licitar la seva esmena.
6. Mentre no revoqui l’encàrrec, autoritzo a la corredoria que traslladi en el meu nom les comunicacions que li faci arribar, incloses les de contractar, modificar o rescindir una pòlissa.
7. Hem contractat assegurança de responsabilitat civil i garanties financeres confirmi art 27 de la llei 26/2006 de mediació d’assegurances.

O si ho prefereixes…

Llama al 93 363 07 70

coyfer.es utiliza cookies propias y de terceros para mejorar su experiencia de usuario, obtener informacion estadistica sobre sus habitos de navegacion y ofrecerle publicidad adaptada a sus preferencias. Al consentir, acepta estos usos, si bien podra retirar este consentimiento en cualquier momento a traves de las funciones de su navegador. Leer Mas

Los ajustes de cookies en esta web están configurados para «permitir las cookies» y ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues usando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en «Aceptar», estarás dando tu consentimiento a esto.

Cerrar